Press
Leuvense start-up brengt ons gebit digitaal in kaart: “Ondernemen is voor ons een steile leercurve maar het besef dat we aan de frontlinie staan, geeft veel voldoening”

Digitaal en dentaal: het klinkt misschien niet meteen als a match made in heaven, maar dat is het dus wel! Dankzij het algoritme dat de vier jonge founders van de Leuvense start-up Relu op basis van artificiële intelligentie ontwikkelden, krijgen tandheelkundigen nu een heel precies virtueel 3D beeld van de anatomie van de kaken, tanden en zenuwen van hun patiënt. Toch zou de software aanvankelijk voor iets totaal anders worden ingezet. Redenen genoeg om CEO en co-founder Holger Willems hierover aan de tand te voelen!

Dubbing van films

Relu werd in 2019 opgericht door vier pas afgestudeerde burgerlijk ingenieurs. Hun businessmodel komt in de kern neer op het ontwikkelen een heel accurate 3D-scan van het hoofd – de zogenaamde ‘virtuele patiënt’ – op basis waarvan tandheelkundigen behandelingen kunnen uitvoeren. Dat model wordt in de cloud gegenereerd en via het systeem van pay-per-case verkocht. De grote troef is dat artificiële intelligentie elk individueel element in die scan herkent als dus kan segmenteren, wat de tandarts heel wat efficiëntiewinst oplevert.

Heel specifieke, tandheelkundige software dus. Toch keken de vier founders aanvankelijk in een heel andere richting. “Wat ons met elkaar verbond, was een sterke interesse in AI en computer vision”, licht Holger Willems toe. “Op basis van die gedeelde passie wilden we eigenlijk een bedrijf oprichten binnen de entertainmentsector, met focus op dubbing van films.”

“Onze ambitie was namelijk om een algoritme te ontwikkelen dat 2D-filmgezichten zou begrijpen, zodat we op basis daarvan het beeld aan de audio zouden kunnen aanpassen, in plaats van omgekeerd. Op die manier zouden we een oplossing vinden voor die vaak potsierlijke dubbing-resultaten die we vandaag kennen. Alleen bleek ons idee in die fase heel moeilijk uit te werken.”

De vier founders van Relu

Gigantische opportuniteit

Via hun netwerk kwam het viertal rond die periode in contact met een professor medische beeldvorming, die hen liet weten dat zij ook met gezichten bezig waren en ze hun software misschien daar eens moesten beproeven. “We hebben toen meegewerkt aan een project van een onderzoeksgroep rond tandheelkunde en stonden verstomd over de hoogtechnologische tools waar zij mee bezig waren, zoals 3D-printers en -scanners”, vertelt Willems. “Meteen zagen we echter ook een gigantische opportuniteit want hoewel die hardware fantastisch bleek, vonden we hun software heel gebruiksonvriendelijk en tijdsintensief.”

“Met onze AI-technologie zijn we vol overgave op die opportuniteit gesprongen, nadat we een Vlaio-project hadden binnengehaald om van 2D naar het compleet nieuwe 3D te kunnen overschakelen. Van het herkennen van gezichten om te kunnen dubben zijn we met andere woorden geëvolueerd naar het herkennen van botstructuren in die gezichten (lacht).”

Met AI op zoek naar een naam

Grappig detail: om tot een geschikte naam voor hun start-up te komen, ontwikkelde het viertal speciaal een AI, die ze vervolgens voedden met samples als ‘Apple’ en ‘Google’. “We vonden maar geen naam, we wisten alleen dat die kort en krachtig moest zijn en veel klinkers hebben”, licht de CEO toe. “Dus de allereerste AI die we gemaakt hebben, was specifiek om die naam te vinden. Alleen waren de resultaten daarvan ook niet echte overtuigend als bedrijfsnaam.”

“Dus zijn we weer gaan nadenken en hebben finaal gekozen voor relu, wat een activerend core-element is binnen AI. Ten eerste omdat wij met ons bedrijf artificiële intelligentie willen activeren binnen de tandheelkundige wereld om er alle softwareprocessen gemakkelijker mee te maken, en ten tweede omdat de ‘L’ van ‘relu’ binnen AI het stilistisch equivalent van een onderkaak vormt. Dubbele winst dus.”

De Leuvens start-up had nu de naam en de software, maar was het wel evident om met die digitale oplossing binnen te breken in de tandheelkundige wereld? “Het klopt wel dat de medische sector van nature heel conservatief is”, beaamt Willems. “Vooral cloud-technologie schrikt af omdat het zo weinig tastbaar is. Bovendien zijn clinici altijd heel erg drukbezet: als je die wil overtuigen, zal je écht en snel de meerwaarde van je product moeten kunnen aantonen.”

We hebben ons van meet af aan gefocust op de pioniers binnen de tandheelkundige wereld omdat die sowieso al met baanbrekende technologie en planning-software bezig zijn en dus de maturiteit hebben om met 3D- software om te gaan

“Daarom hebben wij van meet af aan gefocust op de pioniers binnen die wereld, die sowieso al met baanbrekende technologie en planning-software bezig zijn en dus de maturiteit hebben om met 3D- software om te gaan. Zodat het van die partijen uit naar de andere professionals binnen tandheelkunde kan gaan. Tandartsen werken doorgaans volgens de klassieke methodes die ze tijdens hun universitaire opleiding hebben geleerd. Eén voordeel van corona is alvast dat de digitale geletterdheid binnen de sector op relatief korte tijd serieus is toegenomen. We luisteren heel goed naar tandartsen om beter te begrijpen wat nodig is voor hen om de stap te zetten naar behandelingssoftware en het gebruik van onze technologie, want uiteindelijk is het de bedoeling dat zij die kunnen gebruiken.”

Business angels overtuigen

Om hun ambitieuze groeiplannen kracht bij te zetten, besloten de founders kapitaal op te halen. Na een succesvolle investeringsronde leverde dat een mooi bedrag van 1,5 miljoen euro op, voorzien door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, KBC, Vlaio en enkele business angels. Hun pitch moet met andere woorden behoorlijk overtuigend geweest zijn. Holger Willems: “We hebben uiteraard het potentieel van onze oplossing helder gemaakt en het team voorgesteld dat erachter zit. Maar waar we de investeerders vooral mee over de streep hebben getrokken, was ons prototype – dat hadden ze nog nooit gezien. Het bewees ook dat we konden realiseren wat we beweerden te kunnen realiseren. Met andere woorden: onze geloofwaardigheid bleef overeind ondanks de complexiteit van het hetgeen we willen bereiken.”

Dat is een belangrijke les die ondernemen ons al heeft geleerd: als je het goed wil doen, is 100% focus van levensbelang

Wat ze met dat vers kapitaal hopen te bereiken? “In de eerste plaats willen we onze product-market fit on point krijgen voor verschillende B2B-doelgroepen. En verder onze huidige oplossing inzetten om behandelingen sneller te laten verlopen, zodat patiënten wereldwijd nog beter behandeld kunnen worden dankzij onze technologie.”

“Uitbreiden naar andere delen van het hoofd of lichaam is momenteel geen ambitie. Dat is een belangrijke les die ondernemen ons al heeft geleerd: als je het goed wil doen, is 100% focus van levensbelang. Bovendien is het zo’n interessant domein dat we ons maar wat graag volledig daarop concentreren.”

Het team van Relu

Vier gedreven, enthousiaste mensen

Over ondernemen gesproken: de vier oprichters begonnen meteen na hun afstuderen met Relu. Hadden zij op dat moment enig idee hoe ze dat concreet moesten aanpakken? “Eerlijk gezegd niet”, zegt Willems met een veelbetekenende glimlach. “Wij waren en zijn gewoon vier gedreven, enthousiaste mensen die iets wilden verwezenlijken.”

“Dat gezegd zijnde, zijn we wel in zee gegaan met SO², dat high-tech start-ups en pre-starters begeleidt. Maar voor de rest hebben we gewoon ons ding gedaan. Ondernemen is nu eenmaal een beetje rebels zijn en je eigen beslissingen nemen. Uiteraard komen daar ook de nodige ontgoochelingen en frustraties bij kijken, bijvoorbeeld wanneer het binnen halen van een contract veel te lang aansleept of de Europese certificering de boel vertraagt, terwijl je net vooruit wil. Maar dat heeft ons ook geleerd om altijd in oplossingen te denken, in plaats van te sakkeren.

“Weet je, het ondernemen is voor ons tot nog toe een heel steile leercurve geweest. Maar het besef dat we met ons product aan de frontlinie staan, geeft enorm veel voldoening. Dus zelfs met alles wat we vandaag weten, zouden we er meteen opnieuw aan beginnen.”

Would you like to learn more?

Feel free to schedule a meeting with us.